top of page
Krajowy Konkurs Literacki

Weź udział w Krajowym Konkursie Literackim! Trzy najlepsze dzieła otrzymają nagrody:

Nagroda w Krajowym Konkursie Literackim
Nagroda w Krajowym Konkursie Literackim

Terminarz*

od 1.12.2022 r. do 28.02.2023 r.
Przyjmowanie zgłoszeń rejestracyjnych poprzez Formularz

od 01.01.2023 r.
Rozpoczęcie przyjmowania prac konkursowych
poprzez e-mail: konkurs@krajowykonkursliteracki.pl


do 30.04.2023 r.
Zakończenie przyjmowania prac konkursowych 

15.09.2023 r.
Ogłoszenie wyników Krajowego Konkursu Literackiego

*Szczegóły w regulaminie

bottom of page